Welkom op de website van Cino!

leert je zelf te leren!


Cino is een website waarop u uitdagend lesmateriaal kunt vinden, waarbij hoogbegaafde leerlingen van de basisschool op de eerste plaats worden gezet. Het lesmateriaal is zodanig ingericht dat de leerlingen grotendeels zelfstandig in kleine groepjes met het materiaal aan de slag kunnen gaan.

Het materiaal spreekt de hoogbegaafden aan door hen uit te dagen, te prikkelen, het vuur bij hen te ontsteken. Het is flexibel ingericht door de ingebouwde keuzemomenten en het lesmateriaal maakt samenwerking mogelijk.

Samen met een medewerker van PONTE, expertisecentrum hoogbegaafdheid, maken we nu projectmateriaal in Projectpark waarmee de leerlingen een semester lang op pad kunnen gaan.

Het materiaal bestaat op dit moment uit:
1. Leermethode Spaans met Juan y Rosa, met de mogelijkheid om 6 jaar die uitdaging Spaans aan te gaan op de basisschool.
2. Schoolprojecten over onderwerpen die een verdieping krijgen over vier thema's en een extra mogelijkheid hebben van een keuzethema.

Met dit verrijkende lesmateriaal worden de executieve functies zoals plannen, samenwerken, focus houden, informatie opzoeken, werken met een plan, werken naar een doel, vragen stellen en zelf onderzoek doen gestimuleerd. 

Daarnaast leert de hoogbegaafde leerling met het Spaans (de tweede wereldtaal) nog iets extra's, namelijk het ontwikkelen van een grote spanningsboog.  
 
"De leerlingen worden aan het werk gezet om het leren te leren en het leren voor zichzelf leuk te maken. 
Daarbij krijgen zij de hoofdrol en maken zij zelf hun keuzes binnen het aangeboden lesmateriaal". 

Deze website biedt een overzicht van alle activiteiten van Cino Spaans en Projectpark.

Hartelijke groet,
Antoinette Gerichhausen
auteur, editor, uitgever
Ontwikkeling van de zesjarige Juan y Rosa leermethode voor Nederlandssprekende kinderen vanaf 2005

Spaanse
leermethode
voor
groep 3/4 – 8.

De leerlingen worden zelf aan het werk gezet en kunnen met vragen altijd terecht bij de auteur of bij Don Toro, hun begeleider in de boeken.

Deel 0: werkboek met audiobegeleiding
Deel 1: leerboek, werkboek, antwoordenboek
en audioclips op USB-stick
Deel 2: leerboek, werkboek, antwoordenboek en audioclips op USB-stick


Development of the Juan y Rosa learning method for English-speaking children from 2018

Spanish
learning method
for
Key Stage 1 and 2.

The pupils are put to work themselves and can always contact the author or Don Toro, their guide in the books, with any questions.

Part 0: workbook with digital support
Part 1: textbook, workbook, solutionsbook and
audioclips on USB-stick


  • Als u een vraag hebt aan de auteur, editor, uitgever over het materiaal of u wilt graag een opmerking plaatsen, vul dan dit contactformulier in. Binnen een tot drie dagen neem ik contact met u op.  
      Bedankt voor uw aandacht.
    Website bijgewerkt juli 2024